Hiệu suất
4.5/5
HÀI LÒNG8 đánh giá
  • ≤7h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 87.5%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $8,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (4)
RoHS
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})